PROGRAM PRO LÉKAŘE

ČTVRTEK 9. KVĚTNA

REGISTRACE
08:00 - 09:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
09:30 - 09:45
ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Ladislav Valtr, MBA
radní pro zdravotnictví Pardubického kraje
Mazuch Jan, PaedDr.
náměstek primátora Pardubic
MUDr. Tomáš Gottvald
generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje
MUDr. Štepánka Fraňková
Ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice
MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
chirugická klinika, Pardubická nemocnice
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:45 - 12:30

Předsednictvo:
MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Tuynman Jurriaan, MD, Ph.D

 • Carcinoma recti - “Back to the roots” - úvod
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • Resectio recti - tips and tricks
  Tuynman Jurriaan, MD, Ph.D.
  Clinical CRC Pathway, Amsterdam University
  Medical Center, Department of Surgery
 • Resekce rekta - video
  MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Brno
 • Resekce rekta - video
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • Resekce rekta - komplikace
  MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Brno
OBĚD
12:30-13:30
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
13:30 - 16:00

Předsednictvo:
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

 • Diagnosis and treatment of anastomotic leakages in the rectal cancer
  Giovani Milito MD, Ph.D., Associate Professor
  Department of Surgery, University Hospital of Tor Vergata,
  Rome, Italy
 • Quality of life after TaTME
  MUDr. Jan Flašar, MUDr. Marek Probst,
  MUDr. Lenka Kubincová
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • Resekce rekta - video
  doc MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
  Chirurgická klinika FN Hradec Králové
 • Resekce rekta - video
  MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
  Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jíčín
COFFEE BREAK
16:00-16:30
ROUND TABLE
16:30 - 17:30

Low anterior resection syndrome
Gabrile Naldini, MD
Director of Colorectal & Perineal Surgery, University Hospital of Pisa

 • Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
  Chirurgická klinika FN Hradec Králové
 • MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
  Chirurgická kliniky FN Brno
 • Naldini Gabrile, MD
  Director of Colorectal & Perineal Surgery
  University Hospital of Pisa
 • MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
  Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín
SPOLEČENSKÝ VEČER
19:00

PÁTEK 10. KVĚTNA

III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:30 - 12:30

Předsednictvo:
MUDr. Jan Flašar
MUDr. Petr Dytrych

 • Anatomické anomálie zásobení kolon a rekta
  MUDr. Milan Pirkl, MUDr. Jan Hájek
  Oddělení cévní chirurgie, Radiodiagnostické
  oddělení, Pardubická nemocnice, NPK
 • Rectal anastomosis after TME
  Domenico Mascagni MD
  Specialist in General surgery, Oncology Colon-Proctologo, Ricercatore dell Università
  „La Sapienza“ di Roma, Italy
 • Předoperační příprava před velkými kolorektálními výkony
  MUDr. Jiří Matyáš, MUDr. Eduard Havel, Ph.D.*
  Pardubicka nemocnice, NPK
  *Chirurgicka klinika FN Hradec Králové
 • Fast-track v kolorektální chirurgii
  MUDr. Lucia Havrlentová, MUDr. S. Jackanin
  MUDr. Z. Janda, MUDr. M. Mazur
  Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s.,
  člen skupiny Agel, Ostrava
 • Hluboká pánevní endometrióza - chirurgická léčba při postižení rekta
  MUDr. Petr Dytrych, MUDr. Roman Fraško,
  MUDr. Michal Fanta, Ph.D.*, doc. MUDr. Michal Mára, Ph.D.*,
  MUDr. Peter Koliba*
  I chirurgická klinika VFN Praha, *Gynekologická klinika VFN Praha
 • Protektivní stomie při resekci rekta - opravdu dočasná?
  MUDr. Pavol Biath, MUDr. Vratislav Beran
  Všeobecná chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
SPOLEČNÉ UKONČENÍ KONGRESU
12:30

PROGRAM PRO STOMA SESTRY

ČTVRTEK 9. KVĚTNA

REGISTRACE
08:00 - 09:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
09:30 - 09:45
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:45 - 12:30
Společný s lékaři
OBĚD
12:30-13:30
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
13:30 - 16:00
 • Úvodní slovo
  Bc. Michaela Jesenská
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • Systém péče / dispenzarizace v ambulanci Kolorektální chirurgie
  Bc. Michaela Jesenská, Mgr. Jana Hrstková
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • Edukační proces u pacienta se stomií, kazuistika
  Mgr. Iva Otradovcová, Mgr. Lucie Kubátová
  Chirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 • Zaostřeno na vypouklý peristomální profil
  Mgr. Karla Sládková, Coloplast
COFFEE BREAK
15:00-15:10

 1. Rehabilitace u stomického pacienta
  MUDr. Miluše Jurášková
  Rehabilitační oddělení FN Brno
 2. Cesta k vyšší kvalitě života stomického pacienta - interaktivní přednáška
  Aesculap Akademie, Chirurgická klinika,
  Pardubická nemocnice, NPK
 3. Nic není nemožné?
  Mgr. Monika Antonová, PhDr. Zdeňka Surá
  Chirurgická klinika, FN Brno
COFFEE BREAK
16:00-16:30
ROUND TABLE
16:30 - 17:30
Společný s lékaři
SPOLEČENSKÝ VEČER
19:00

PÁTEK 10. KVĚTNA

III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:30 - 12:30
 • Ostomy Care system in Denmark and the role of ET
  Per Herlfusen MCN, ET, BN - stomacare nurse
  Department of gastroenterology, Copenhagen
  University, Hvidovre Hospital, Denmark
 • Pohled z operačního sálu – metoda Cecil
  Mgr. Lenka Karásková
  Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, NPK
 • „Moci pomoci“
  Mgr. Kateřina Drlíková
  Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol
 • Workshop – profily břicha, zakreslování stomií
  Mgr. Iva Otradovcová, Mgr. Lucie Kubátová
  Chirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 • Workshop Komplikace stomií a jejich řešení – rady a tipy
  Mgr. Monika Antonová
  Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno
SPOLEČNÉ UKONČENÍ KONGRESU
12:30