Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice Fakultní nemocnice Hradec Králové AESCULAP ACADEMY

PROFESSIONAL GUARANTORS

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Chief Doctor of Pardubice Hospital Clinic of Surgery.
In charge of Pardubice Hospital Clinic of Surgical.

Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA.
Surgical Clinic, Pardubice Hospital, Teaching Hospital, Hradec Králové