Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice Fakultní nemocnice Hradec Králové AESCULAP ACADEMY

ODBORNÍ GARANTI

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Primář chirurgické kliniky Pardubické nemocnice
Pověřený vedením chirurgické kliniky Pardubické nemocnice.

Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA.
Chirurgická klinika Fakutní nemocnice Hradec Králové

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ

Prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, MD
Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie,
Klinikum Weiden, Bavaria, Germany

Domenico Mascagni, MD
Specialist in General surgery, Oncology Colon-Proctologo,
Ricercatore dell‘Università „La Sapienza“ di Roma, Italy

Gonzalo P. Martin-Martin, MD, PhD, FEBC, FRCS
Assistant Specialist in General & Digestive Surgery -
Colorectal, Barcelona, Catalonia, Spain

Ass. Prof. Giovani Milito MD, PhD
Department of Surgery, University
Hospital of Tor Vergata, Rome, Italy

Gonzalo P. Martin-Martin, MD, PhD, FEBC, FRCS
Assistant Specialist in General & Digestive Surgery -
Colorectal, Barcelona, Catalonia, Spain

Roland Scherer, MD
Head of Center of colorectal- and pelvic floor surgery
Hospital Waldfriede Berlin, Germany