Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice Fakultní nemocnice Hradec Králové AESCULAP ACADEMY

PROGRAM PRO LÉKAŘE

ČTVRTEK 14. května

Registrace
08:00 - 09:30
Slavnostní zahájení
09:30 - 09:45
Úvodní slovo
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje a.s
MUDr. Miroslav Sirový, MBA
ředitel Pardubické a Chrudimské nemocnice
MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Chirugická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
MUDr. Jan Flašar
Chirugická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
I. Přednáškový blok
09:45 - 12:30

Předsednictvo:

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
Roland Scherer, MD

 • Pelvic floor disorders - úvod
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
 • Rectocoele - surgical treatment
  Roland Scherer, MD
  Head of Center of colorectal - and pelvic floor surgery Hospital Waldfriede Berlin, Germany
 • Periprocal fistulas - surgical treatment
  Domenico Mascagni MD
  Specialist in General surgery, Oncology Colon-Proctologo
  Ricercatore dell‘Università „La Sapienza“ di Roma, Italy
 • MRI for obstructed defecation syndrom and other pelvic floor disorders
  Gonzalo P. Martin-Martin, MD, PhD, FEBC, FRCS
  Assistant Specialist in General & Digestive Surgery - Colorectal, Barcelona, Catalonia, Spain
 • Multiviscerální pánevní resekce u žen - mezioborová spolupráce ve FN Brno
  MUDr. Ivo Rovný
  MBA, Doc. MUDr. Weinberger
  Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
  Chirurgická klinika FN Brno
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
  Klinika plastické chirurgie FN Brno
 • Laparoscopic retropexis with colon resection
  Prof. Dr.Karl-Heinz Dietl, MD
  Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Klinikum Weiden, Bavaria, Germany
 • Value of the robotic technic for the management of rectal prolaps
  Assoc. Prof. Erman Aytac, MD, FTBS EBSQ-c FASCRS
  Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey
OBĚD
12:30-13:30
II. Přednáškový blok
13:30 - 16:00

Předsednictvo:
Gabrile Naldini, MD
Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
MUDr. Petr Dytrych
 • Haemorrhoidální nemoc- review, poselství pro běžnou klinickou praxi
  MUDr. Jan Flašar
  Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
 • Rectovaginal fistula: management and surgical treatment
  Gabrile Naldini, MD
  Director of Colorectal & Perineal Surgery, University Hospital of Pisa
 • Diagnostika zadního poševního kompartmentu
  MUDr. Germund Hensel, Ph.D.
  Por-gyn klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
 • Srovnání robotické a laparoskopické sakrokolpopexe/sakrocervikopexe. Retrospektivní analýza výsledků jednoho pracoviště.
  Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  MUDr. D. Gagyor
  MUDr. P. Dzvinčuk
  Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc
 • Chirurgická léčba hluboké endometriózy
  MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
  MUDr. Lea Libičová
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Multiviscerální resekce v pánvi-rektosigma
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
 • Pánevní exenterace
  MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D.
  Doc. MUDr. JIří Páral, Ph.D., MBA
  Chirurgická klinika FN Hradec Králové
 • ELAP
  MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
  Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jíčín, člen skupiny Agel, Ostrava
Coffee break
16:00-16:30
Round table
16:30 - 17:30

 • Gabrile Naldini, MD
  Director of Colorectal & Perineal Surgery, University Hospital of Pisa
 • Domenico Mascagni, MD
  Specialist in General surgery, Oncology Colon-Proctologo, Ricercatore dell‘Università „La Sapienza“ di Roma, Italy
 • Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
  Chirurgická klinika FN Hradec Králové
 • Ass. Prof. Erman Aytac, MD, FTBS EBSQ-c FASCRS
  Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey
 • Gonzalo P. Martin-Martin, MD, PhD, FEBC, FRCS
  Assistant Specialist in General & Digestive Surgery - Colorectal, Barcelona, Catalonia, Spain
 • MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
  Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, NPK a.s.
Společenský večer
19:00

PÁTEK 15. května

Přenosy z operačníhoí sálu + přednášky
09:30 - 12:30

Předsednictvo:
MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Gonzalo P. Martin-Martin, MD, PhD, FEBC, FRCS Assistant
Prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, MD
 • Hemorrhoidectomy and the advantages of using new devices
  Ass. Prof. Giovani Milito MD, PhD
  Department of Surgery, University, Hospital of Tor Vergata,
  Rome, Italy
 • První a druhý přenos - Periproktální píštěl řešena advancement flap, lateralní sphinkterotomie
  G. Naldini, R. Scherer, J. Flašar
 • Osobnost chirurga, záleží na tom?
  MUDr. Lucia Havrlentová
  Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel, Ostrava
  RFITTH - 10 let zkušeností s novou operací hemoroidů
  MUDr. Jiří Duben, Ph.D.
  EUC klinika Zlín
 • Třetí a čtvrtý přenos - Rectovaginální píštěl, haemorrhoidectomiekombinovaný přístup
  G. Naldini, R. Scherer, J. Flašar
Ukončení kongresu
12:30

PROGRAM PRO SESTRY

ČTVRTEK 14. května

ERAS Z POHLEDU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
13:30 - 15:30
 • ERAS (ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY) a jeho benefity - Proč se budeme se zkratkou ERAS setkávat u plánovaných operací stále častěji a jaké jsou přínosy pro pacienty a zdravotnický personál?
  Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
  Aesculap Academy
 • Jsem ERAS sestra - v čem všem spočívá práce ERAS sestry?
  PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová, Helena Bartošová
  FN Brno
 • Režimová doporučení z pohledu prevence SSI - Prevence infekce v místě chirurgického výkonu jako součást pacientské cesty.
  MUDr. Lenka Hobzová
  FN Hradec Králové

PÁTEK 15. května

ERAS z pohledu ošetřovatelské péče
09:30 - 11:30
 • Somatický profil pacienta a význam nutrice - Význam nutrice v předoperační přípravě a pooperační péči.
  Mgr. Jitka Palátová
  Nutriční ambulance B. Braun Plus, Praha
 • Pacientská akademie - Poučený pacient = klidnější a spolupracující pacient
  Mgr. Jana Cheníčková
  Aesculap Acadamy
 • Péče o operační ránu - Jen čistá rána se může zhojit. Jak efektivně řešit komplikaci, aby se z malé rány nestal velký problém.
  MUDr. Jan Halamka
  Nemocnice Litoměřice
Ukončení kongresu
12:30