Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

V. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Změna v programu je vyhrazena.
 • Hranice chirurgického výkonu pro nádory GIT (extenzivita x miniinvazivita)
 • Moderní trendy v proktologii
Lékařská sekce

Středa 29. 5. 2024

Zasedání Výboru Chirurgické společnosti JEP
Začátek zasedání
12:00
Společenský večer v prostorách Gočárovy galerie
18:30

Čtvrtek 30. 5. 2024

Slavnostní zahájení V. Setkání chirurgů pod Kunětickou horou
10:00
Začátek odborné části
10:30
Lékařská sekce Hranice chirurgického výkonu pro nádory GIT
I. blok: 10.30 – 12.30
Předsednictvo: Sákra, Kala, Hoskovec
 • Qua Vadis chirurgie: extenzivita x miniinvazivita.
 • Extensiveness in Pancreatic Surgery.
  Elena Martín Pérez, MD, Servicio de Cirugía General y Aparato
  Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, Spain
  President Spanish Surgical Society.
 • Indikace NAT a současné postupy u pacientů s PDAC.
  prof. MUDr. Zdeněk Kala, Ph.D., Chirurgická klinika Brno Bohunice
  Předseda České chirurgické společnosti.
 • Anatomické anomálie důležité pro pankreatickou chirurgii.
  MUDr. Jan Hájek, Ph.D., Oddělení radiodiagnostiky, Pardubická nemocnice, NPK a.s.
 • Moderní trendy v postupu u karcinomu pankreatu.
  prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS, Chirurgická klinika, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady
 • Neodjuvantní terapie u karcinomu pankreatu.
  prof. MUDr Karel Odrážka, Ph.D., Onkologické a radiologické centrum Pardubice, Multiscan a.s.
 • HIPEC pro nádory GIT.
  doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., Chirurgická klinika VFN Praha
 • Robotická chirurgie pro nádory pankreatu?
  doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D., I. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Prostor pro přihlášená sdělení.
Oběd
13:00
II. blok: 14.00 – 17.00
Předsednictvo: Kala, Šimša, Stolz
 • Miniinvazivní transrektální výkony.
 • Extralevátorový Miles – proč?
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Pánevní exenterace – má smysl?
  doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D., Chirurgická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Pravá hemikolektomie roboticky – v čem spočívají její výhody?
  MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D., Chirurgická klinika 2. LF UK FN Motol
 • Transplantace jater pro metastatický karcinom kolorekta.
  MUDr. Marek Kysela, IKEM Praha
 • Kdy je nutná neoadjuvance u karcinomu rekta?
  doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Prostor pro přihlášená sdělení.
Panelová diskuse
17:00
Společenský večer v Dříteči pod Kunětickou horou
19:00

Pátek 31. 5. 2024

Lékařská sekce Moderní trendy v ambulatní proktologii
Předsednictvo: Örhalmi, Flašar, Vlček
 • Moderní trendy v ambulantní protologii.
  MUDr. Július Örhalmi, Ph.D. FASCRS, MBA, Nemocnice Hořovice
 • Komplexní diagnostika a léčba anorektálních píštělí.
  MUDr. Alena Berková, I. Chirurgická klinika FNUSA Brno
 • Aplikace kmenových buněk v jednodenní chirurgii.
  MUDr. Zuzana Šerclová, Chirurgická klinika, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady
 • Možnosti léčby hemoroidální nemoci v ambulantní praxi.
  MUDr. Jan Flašar, Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Možnosti analgosedace a blokové anestezie v ambulantní proktologii.
  MUDr. Jiří Pařízek, Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Prostor pro přihlášená sdělení.
Ukončení kongresu
12:00

Sesterská sekce

Čtvrtek 30. 5. 2024

Předsednictvo: Mgr et Mgr. Oldřich Hošek, Mgr. Michaela Jesenská
 • Nová budova „VIZE BUDOUCNOSTI”
  Bc. Slezáčková Karolína, Karpíšková Kristýna, PNK a.s., cévní odd.
 • Systém péče/dispenzarizace u pacienta s CRC
  Mgr. Michaela Jesenská, Mgr, Jana Hrstková, PKN a.s., chirurgie
 • Cesta pacienta onkologickou léčbou
  Mgr. et. Mgr. Oldřich Hošek, PKN a.s.
 • ERAS v kolorektální chirurgii
  MUDr. Jiří Sehnálek, PNK a.s., chirurgie
Předsednictvo: Irena Švarcová, Mgr. Ilona Rázková
 1. „Psychická pohoda u sestry v interakci s onkologickým pacientem“
  Mgr. Alena Novotná, KN Liberec a.s., onkochirurgie
 2. Mezinárodní projekt ERASMUS. Podpora vzdělávání perioperačních sester v ČR
  Mgr. Jana Škvrňáková Ph.D., Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., FZS
 3. Pacient po radikální cystektomii z pohledu multioborové intenzivní péče
  Lenka Němečková, Mgr. Kamila Marková, PKN a.s., multioborová JIP
Přestávka
 1. Vliv BMI na perioperační péči u pacientů s Ca rekta
  Bc. Kateřina Šimáková, PKN a.s., COS
 2. Akutní pooperační bolest v kolorektální chirurgii
  Mgr. Gabriela Medunová, MBA; Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D., FZS
 3. Infekce ve vztahu intravenózních přístupů
  Mgr. Kamila Marková, PKN a.s., multioborová JIP

Pod záštitou

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Pod záštitou - hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Generální partner

Hlavní partner

Partneři / vystavovatelé